O mnie

Jestem sparingpartnerem szefów średniego i wyższego szczebla. Sparingpartnerem, bo praca ze mną może być wyzwaniem, ale gwarantuje widoczne efekty. W ciągu 25 lat kariery miałem 18 szefów i byłem przełożonym dla 300 osób, doświadczenie zebrałem w 12 różnych organizacjach. Moją metodę pracy zbudowałem w czasochłonnych procesach z udziałem terapeutów, trenerów certyfikowanych przez PTP i coachów ICF.

Szef PRO™

Szef PRO™

Program Szef PRO™ to indywidualny proces redukcji obaw związanych z rolą szefa. Menadżerowie stoją przed wieloma dylematami wywołującymi blokujący lęk. W programie Szef PRO™ pracujemy nad źródłami ograniczeń efektywności. Pełny program Szef PRO™ obejmuje sześć miesięcy pracy indywidualnej, w tym aż 18 godzin bezpośrednich rozmów i kosztuje w wersji on-line 590 zł netto miesięcznie.

Szef PRO™ diagnoza

Szef PRO™ diagnoza to część programu Szef PRO™, podczas którego oglądamy szefowskie obawy i zasoby. Z pomocą prostych narzędzi inwentaryzujemy wszystko, co już znajduje się w warsztacie szefa i sprawdzamy, jak można z tego korzystać w aktualnym kontekście zawodowym. Ten etap obejmuje dwumiesięczną pracę, w tym od 4 do 6 rozmów diagnostycznych. Kosztuje w wersji on-line 395 zł netto miesięcznie. 

Szef PRO™ team

Program Szef PRO™ team to wersja programu dla małych szefowskich zespołów (max 5 osób), których efektywność zależy od płynnej współpracy. W programie Szef PRO™ team pracujemy nad indywidualnymi źródłami dysfunkcji pracy zespołowej. Pełny program Szef PRO™ team obejmuje od 40 do 60 godzin w ciągu sześciu miesięcy. Kosztuje ok. 2400 zł netto miesięcznie. 

Szef PRO™ superwizja

Uczestnicy programu Szef PRO™ są zapraszani do pracy rozwojowej w ramach wzajemnej superwizji. Sesje superwizyjne odbywają się w rytmie wyznaczanym przez aktualne wyzwania uczestników. W wesji on-line kosztują 100 zł netto. Dodatkowe koszty spotkań stacjonarnych rozliczane są poprzez podział kosztów pomiędzy zgłoszonych uczestników. 

silne szefostwo
sparing

Trening umiejętności szefowskich, czyli oddzielona od emocjonalnego ciężaru praca “na sucho” nad aktualnym, realnym wyzwaniem w roli lidera, przełożonego, np. nad konfliktem z pracownikiem.  Sesja 40-90 minut w wersji on-line – 240 zł netto.

grill

Sesja rozwojowa dla doświadczonych szefów, którzy są gotowi podjąć ryzyko zobaczenia swojego warsztatu w przerysowanej, wyrazistej formie. Dawka “roastowania” jest kontraktowana, ale udział i tak wymaga odwagi :-). Usługa jest przeznaczona dla szefów, którzy uważają, że są dobrzy w tym co robią, jednak czują zmęczenie i potrzebują świeżej energii – w wersji on-line 280 zł netto/sesja 60-90 minut.

Tlen

Interwencja łącząca pracę mediatora i coacha w skonliktowanych zespołach, rozliczana w modelu premia za sukces. 200 + 200 zł netto/h

Kontakt

Zadzwoń

Napisz do mnie

Adres

ul. Złota 19/14, Piła
© 2019 - Logika Biznesu Jacek Włodarczyk