Porady

Jak inwestować w czasie kryzysu – poradnik

Istnieje wiele sposobów inwestowania podczas kryzysu, ale kluczem jest zachowanie spokoju i skupienie się na długoterminowych strategiach inwestycyjnych. Niektóre z tych strategii obejmują dywersyfikację, uśrednianie kosztów dolara i unikanie segmentów konsumpcji uznaniowej. To wszystko są świetne sposoby na uniknięcie najgorszego kryzysu.

Dywersyfikacja

Efekty dywersyfikacji zostały zbadane w wielu badaniach. Stein (1997) stwierdził na przykład, że zdywersyfikowane firmy osiągają lepsze wyniki niż firmy skoncentrowane na jednym sektorze. Stwierdził on również, że gdy kapitał zewnętrzny jest ograniczony, zdywersyfikowane firmy mają tendencję do bardziej efektywnego wykorzystania kapitału wewnętrznego. Jednak dywersyfikacja nie może zagwarantować inwestorom corocznych zwrotów.

Dywersyfikacja poprawia zdolność firmy do zadłużania się i zmniejsza jej ogólne ryzyko. Ponadto klienci są skłonni płacić wyższe składki ubezpieczeniowe firmom o mniejszym ryzyku. Ponadto zdywersyfikowana firma może podzielić stałe koszty produkcji między różne spółki zależne i przenieść charakterystyczne dla danej firmy wartości niematerialne i prawne do innych spółek zależnych.

Wielka Recesja doprowadziła do dramatycznych zmian w klimacie gospodarczym. Dostępność kredytów stała się droższa, a dostępność kapitału zewnętrznego trudniejsza. Oznacza to, że korzyści z dywersyfikacji będą prawdopodobnie różne w różnych krajach i sektorach. Dlatego należy ocenić ryzyko i korzyści płynące z dywersyfikacji przed wdrożeniem jej do portfela.

W przypadku Virgin Group, dywersyfikacja pomogła firmie przetrwać kryzys. Pierwotnie sprzedająca płyty firma rozwinęła się w Virgin Media, Virgin Holidays i Virgin Money. Virgin Group weszła również na rynek napojów, ale jej pierwsza próba konkurowania z Pepsi i Coca-Colą zakończyła się niepowodzeniem. Na szczęście Virgin Group ma wystarczająco duży udział w rynku, aby przetrwać burzę i iść dalej, ale mniejsze firmy mogą nie mieć tyle szczęścia.

Dywersyfikacja jest najlepszym sposobem na uniknięcie wpadnięcia w recesję. Dywersyfikacja umożliwia firmie podejmowanie większego ryzyka niż w przeciwnym razie. Osoby podejmujące decyzje strategiczne powinny rozważyć strategie dywersyfikacji przy podejmowaniu decyzji o tym, jak rozszerzyć swoją działalność. Macierz Ansoffa jest świetnym narzędziem do tworzenia map opcji i rozwijania nowych pomysłów. W erze cyfrowej przedsiębiorstwo ma do dyspozycji wiele opcji.

Sprawdź też:   Jak inwestować w 2022 roku - poradnik

Dywersyfikacja międzynarodowa może również pomóc chronić inwestorów przed dużymi stratami lub nagłym kryzysem. Badania nad dywersyfikacją międzynarodową są wciąż potrzebne, aby określić, czy dywersyfikacja międzynarodowa jest skuteczna, czy nie. Kryzys dot-comów stanowi doskonały przykład potencjału takiej strategii.

Uśrednianie kosztów dolara

Gdy rynek akcji zmaga się z problemami, stosowanie uśredniania kosztów dolara do inwestowania jest doskonałym sposobem na ograniczenie skutków huśtawki cenowej w krótkim okresie. Strategia ta może pomóc Ci ograniczyć straty w przypadku wystąpienia dekoniunktury, ale nie sprawi, że Twój portfel będzie rósł znacznie szybciej niż w przypadku inwestowania ryczałtowego.

Największą zaletą uśredniania kosztów dolara jest to, że może wygładzić wzloty i upadki rynku. Wadą jest to, że wymaga inwestowania większej ilości pieniędzy w mniejszą ilość inwestycji, co może skutkować wyższymi opłatami maklerskimi i mniejszymi zyskami. Stosowanie tej techniki wymaga również dyscypliny w odniesieniu do pieniędzy pobocznych.

Kolejną zaletą uśredniania kosztów w dolarach jest to, że chroni Twój majątek poprzez zabezpieczenie go przed wzlotami i upadkami rynku. Na przykład, jeżeli zainwestowałeś 50 000 dolarów w akcje w styczniu, kupiłeś tylko 150 akcji. Do końca lutego twoja inwestycja wzrosłaby o 61 procent, czyli 173 akcje.

Kiedy rynek jest w dołku, wielu inwestorów nie ma ochoty na inwestowanie. Dzieje się tak dlatego, że sprzedaż w czasie dekoniunktury jest trudna do przeprowadzenia pod względem behawioralnym. Jeśli poczekasz, aż rynek zacznie się odradzać, możesz żałować, że nie skorzystałeś z dobrej okazji do kupna. Jeśli jednak zastosujesz uśrednianie kosztów w dolarach, aby inwestować podczas kryzysu, możesz pozostać zaangażowany w swój plan. Dzięki temu mniej prawdopodobne będzie, że dasz się skusić emocjom i sprzedasz swoje inwestycje.

Korzyści płynące z uśredniania kosztów w dolarach są liczne. W tej strategii inwestujesz co miesiąc stałą kwotę. To rozkłada wahania cen i kupujesz więcej akcji, gdy ceny są niskie, a mniej, gdy rynek jest wysoki. Stosując strategię uśredniania kosztów w dolarach, skorzystasz z mniejszej zmienności w swoim portfelu.

Sprawdź też:   Gdzie można pracować po bezpieczeństwie wewnętrznym

Wykorzystanie uśredniania kosztów w dolarach do inwestowania jest inteligentnym sposobem na ograniczenie negatywnych skutków wyczucia rynku i psychologii inwestora. Dokonując stopniowych inwestycji, będziesz mógł korzystać z odsetek składanych bez stresu związanego z ciągłym obserwowaniem swojego portfela inwestycyjnego. Ta metoda jest szczególnie pomocna w czasach niestabilności rynku, ponieważ pozwala utrzymać stałą kwotę pieniędzy i pozwolić zyskom budować się w czasie.

Unikanie segmentów konsumpcji uznaniowej

W czasach kryzysu należy unikać inwestowania w segmenty konsumpcji uznaniowej. Takie inwestycje mogą nie wytrzymać kryzysu i skończyć się nieopłacalnie. Na przykład pandemia COVID-19 pokazała, że konsumenci nie zawsze są w stanie zdecydować, czego naprawdę potrzebują. W rezultacie mogą oni w końcu kupić więcej niż normalnie. Ale ten rodzaj panicznego kupowania różni się od rodzaju gromadzenia zapasów.

W latach 80. gospodarka Australii doświadczyła głębokich recesji. Podczas tych recesji wydatki konsumentów na dobra trwałe były negatywnie odczuwane bardziej niż na dobra nietrwałe. W tych okresach konsumpcja dóbr trwałych spadła o 5% w porównaniu z 0,6% wzrostem dóbr nietrwałych pierwszej potrzeby. Tendencja ta jest zgodna z teorią, że hierarchia potrzeb człowieka wpływa na zachowania konsumentów. Pokazuje również, że w czasie kryzysu zmieniają się priorytety konsumentów i zaczynają oni traktować priorytetowo swoje podstawowe potrzeby.

Inwestowanie w opiekę zdrowotną, usługi komunalne i dobra konsumpcyjne

Główna strategia inwestycyjna podczas recesji polega na inwestowaniu w sektory defensywne, takie jak opieka zdrowotna, usługi komunalne i dobra konsumpcyjne. Sektory te mają stabilne marże i przepływy pieniężne, a także wypłacają stałe dywidendy. W przeszłości akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej i dóbr konsumpcyjnych konsekwentnie osiągały lepsze wyniki niż rynek podczas recesji. W rzeczywistości, były to jedyne sektory, które pozostały dodatnie w ostatnich czterech recesjach od 1990 roku. Należy również pamiętać, że branże, które najbardziej odczuwają skutki recesji, są zazwyczaj najbardziej ograniczone i mają wysoki poziom zadłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

Back to top button