Bicie serca, fale mózgowe, temperatura ciała, ciśnienie krwi, poziom hormonów – wszystkie te funkcje organizmu podlegają pulsacji. Zasada cyklu dotyczy też procesów psychicznych – jeden z nich opisali amerykańscy psychologowie James Prochaska i Carlo Di Clemente, tworząc sześciofazowy model zmiany zachowania nazwany też kołem zmian. Według ich teorii na drodze do zmiany znajdziesz się na następujących etapach:  

1. Prekontemplacja: „Nie widzę problemu, zatem go nie mam. Nie mam potrzeby nic zmieniać.”

2. Kontemplacja: „A może mam problem? Może powinienem coś zmienić?”

3. Przygotowanie: „Przyszedł czas, żeby wprowadzić zmianę. Ale jak?”

4. Działanie: „Zrobię to teraz. Tak będzie dla mnie najlepiej.”

5. Podtrzymanie: „Dobrze mi z nowym zachowaniem. Nie chcę wracać do starego.”

6. Nawrót: „Jestem w punkcie wyjścia! Niech to szlag! To nie ma sensu.”

 

Każda zmiana wymaga przejścia przez minimum cztery etapy z powyższej listy a bardzo często oznacza konieczność powtórzenia tego cyklu w całości, dlatego jest bardzo prawdopodobne, że wprowadzając ważną zmianę w swoim życiu przeżyjesz zarówno chwile euforii jak i frustracji oraz że każda z tych emocji pojawi się więcej niż raz. Doświadczony coach, rozumiejąc ten proces, koncentruje się przede wszystkim na tym, żeby towarzyszyć Ci w drodze, pozwalając wprowadzać zmiany w Twoim indywidualnym tempie, akceptując wahania i dostrzegając postępy.

Moje doświadczenie podpowiada mi, że podobny mechanizm zmian dotyczy także zespołów, całych firm oraz państw.